Dwa miesiące temu Komisja Europejska ogłosiła listę 100 miast na całym kontynencie, które wybrała do udziału w misji 100 miast neutralnych dla klimatu do 2030 roku. Na tej liście znalazło się 5 miast z Polski, w tym Warszawa. Bardzo nas cieszy, że stolica będzie zmierzać we właściwym kierunku. Jednak widzimy, że jest to cel ambitny, a miasto od kilku lat coraz gorzej radzi sobie ze współpracą z mieszkańcami. Dlatego postanowiliśmy przyjrzeć się działaniom ratusza.

Dlaczego to jest ważne?

Temat uważamy za ważny z trzech powodów. Po pierwsze urząd miasta w aplikacji wysłanej do Komisji Europejskiej musiał jasno i przekonująco przedstawić swoją drogę dojścia do kluczowego dla pierwszej połowy XXI wieku celu rozwojowego.

Po drugie zgodnie z informacjami Komisji Europejskiej w procesie dochodzenia do neutralności klimatycznej kluczową rolę odgrywają mieszkańcy. Nie wyobrażamy sobie, aby tak ważny i ambitny cel był realizowany bez współpracy z mieszkańcami, szczególnie tymi od lat zaangażowanymi społecznie w realizację celu neutralności klimatycznej.

Po trzecie Warszawa na realizację misji otrzyma od Komisji Europejskiej kilka milionów złotych. A tam, gdzie są publiczne pieniądze, to warto oglądać na co są wydawane.

Co zrobiliśmy?

Urząd miasta skąpo informuje o podejmowanych w ramach misji działaniach. Dlatego złożyliśmy wniosek o udostępnienie informacji publicznej na ten temat. Treść wniosku jest następująca:

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zwracam się z prośbą o udostępnienie kompletu dokumentów złożonych przez m.st. Warszawa do misji Unii Europejskiej "100 miast neutralnych dla klimatu do 2030 roku". Ponadto proszę o przesłanie odpowiedzi Komisji Europejskiej, na podstawie której Warszawa została wpisana na listę miast wdrażających misję.

Uprzejmie proszę także o informacje na temat harmonogramu przygotowywania przez m.st. Warszawy miejskiego kontraktu klimatycznego (City Climate Contract) oraz sposobu, w jaki urząd miasta zamierza zaangażować w jego przygotowanie mieszkańców. W jaki sposób m.st. Warszawa zamierza wypełnić zapisy o roli mieszkańców miast, które KE określiła następująco:

Mieszkańcy miast znajdą się w centrum tej misji. [...] Dzięki podpisanej umowie obywatele i społeczeństwo obywatelskie będą mogli odgrywać aktywną rolę i korzystać z nowych platform działania i lepszych zasobów służących opracowywaniu i realizacji działań w dziedzinie klimatu. Miasta będą musiały wypracować skuteczne podejścia w celu zmobilizowania swoich społeczności oraz wpływania na zmianę zachowań i zachęcania do takiej zmiany. Obywatele mogą stać się inicjatorami zmian dzięki inicjatywom oddolnym, innowacjom i nowym formom zarządzania.

Co dalej?

Czekamy na odpowiedź. Gdy ją otrzymamy, to podzielimy się z wami zdobytymi informacjami.