Sabotowanie budowy nowych przejść na skrzyżowaniu, gdzie nie ma ani jednego, a odległości do pokonania w celu przejścia na drugą stronę ulicy wynoszą od 900 do 1300 metrów, jest działaniem jednoznacznie wbrew celom Strategii.