SRN/08/0431/01/MJ

Do: Zarząd Dróg Miejskich

dotyczy: korekty geometrii dwóch fragmentów dróg rowerowych na terenie dzielnicy Bielany

Prosimy o skorygowanie (wyprostowanie) dwóch wymienionych niżej fragmentów dróg rowerowych przy ulicach w zarządzie ZDM w związku z ustaniem przyczyn ich aktualnej geometrii, która utrudnia korzystanie z nich:

1. Na ul. Podleśnej w pobliżu wschodniego końca zatok, vis-a-vis przystanku Klaudyny, obok komory ciepłowniczej nie ma już drzewa, które omijała ścieżka, co daje możliwość jej wyprostowania.

2.Na ul. Broniewskiego, na wysokości Parku Olszyna, po zlikwidowaniu reklamy w miejscu widocznym na zdjęciu, istnieje możliwość przywrócenia ścieżce prostego przebiegu i usunięcia wyspy na środku ścieżki.

W obu wypadkach postulowane zmiany przyniosą poprawę bezpieczeństwa i ładu przestrzennego. Liczymy na sprawne podjęcie działań i poinformowanie nas o ich efektach.