SRN/08/0426/01/MS

Do: Biuro Promocji Miasta

dotyczy: mapy ścieżek rowerowych w Warszawie

Podczas festynu Dnia Ziemi, który miał miejsce 27 IV br., na stoisku Zielonego Mazowsza ze strony gości wielokrotnie padało pytanie o mapę ścieżek rowerowych. Niestety za każdym razem musieliśmy odprawiać interesantów z kwitkiem, jako że poprzednie wydanie dawno się wyczerpało i zdezaktualizowało. Do Stowarzyszenia przychodzą również listy w tej samej sprawie, co dowodzi, że zainteresowanie taką mapą byłoby duże.

Jej wydanie zachęciłoby ludzi do częstszego korzystania z roweru zamiast samochodu oraz spopularyzowało osiągnięcia miasta w zakresie budowy infrastruktury rowerowej. Wydaje się to szczególnie istotne w kontekście ogłaszanych w prasie planów miasta w zakresie wdrożenia systemu rowerów publicznych.

Zdecydowanie warte rozważenia wydaje się również utworzenie aktualizowanej na bieżąco wersji mapy na oficjalnej stronie miasta. Niestety aktualne informacje dostępne pod www.um.warszawa.pl/v_syrenka/miasto/rower.htm są bardzo skąpe i pozbawione warstwy wizualnej. Aktualna mapa umożliwiałaby sprawdzenie od razu, czy z punktu X do punktu Y prowadzi ścieżka, co zdecydowanie ułatwiałoby planowanie podróży, szczególnie mniej doświadczonym rowerzystom czy osobom słabiej znającym miasto (np. turystom).

Odpowiedź

Odpowiedź można [zobacz >>>]yć tutaj.