SRN/08/0430/01/MJ

Do: Zarząd Dzielnicy Bielany

dotyczy: umożliwienia przejazdu rowerów przez zakończenia dwóch ślepych ulic na terenie Bielan

Prosimy o dostosowanie do przejazdu rowerów dwóch wymienionych niżej, ślepo zakończonych ulic (zablokowanych fizycznie i oznakowaniem dla ruchu pojazdów):

1. Między ul. Opatowską i Zabłocińską, gdzie rowerzyści muszą korzystać z wąskiego chodnika.

2. Między ul. Sobocką i ul. Klaudyny, gdzie od czasu zablokowania połączenia praktycznie nie ma możliwości przejazdu rowerem.

Uzasadnienie

Połączenia podobne do wyżej opisanych są bardzo pożądane i mogą służyć jako atrakcyjne i pomocne skróty zapewniające możliwość przejazdu lokalnymi ulicami o znikomym natężeniu ruchu, a więc bezpieczniej, a często także szybciej (krótszą drogą) niż drogami głównymi. Pierwsze z połączeń znajduje się na ważnej trasie międzydzielnicowej (Bielany-Żoliborz), drugie poprawiłoby relacje między osiedlem Ruda a ciągami Podleśnej i Marymonckiej, ponieważ z ul. Klaudyny nie ma obecnie możliwości włączenia się na ścieżkę rowerową przy ul. Podleśnej. Dzięki przejazdowi ulicą Sobocką będzie można dojechać do ul. Lektykarskiej i ominąć ruchliwy i niebezpieczny, płn odcinek ul. Klaudyny, a zwłaszcza jej wlot w Podleśną.

W obu wypadkach nie brakuje miejsca na wykonanie dwóch przerw w wygrodzeniach i obniżenie krawężników. Dla orientacji załączamy zdjęcie podobnego rozwiązania z Ratyzbony w Niemczech – ulica w strefie zamieszkania celowo zablokowana dla samochodów wyspą możliwą do ominięcia na rowerze z obu stron.

W przypadku konieczności uczestnictwa zarządcy ul. Klaudyny prosimy o podjęcie odpowiedniej współpracy z ZDM. Liczymy na sprawną reakcję i poinformowanie nas o efektach. Ponieważ inwestycje prowadzone przez Urząd Dzielnicy najczęściej obejmują ulice, na których można i należałoby wdrażać podobne ułatwienia, prosimy o uwzględnienie takiej potrzeby w pracach prowadzonych obecnie i w przyszłości.

Do wiadomości:

1. Rada Dzielnicy Bielany

2. Pani Karolina Malczyk, Biuro Prezydenta Warszawy

Zał. 1 Przykładowe rozwiązanie pogodzenia ulicy nieprzejezdnej dla samochodów z trasą dla rowerzystów.

Dalszy ciąg sprawy

[zobacz >>>]