ROW/08/0010/01/AB-MS

Do: Inżynier Ruchu m. st. Warszawy

Odnosząc się do planowanej przebudowy ulicy Przewodowej, zgłaszamy następujące uwagi i postulaty:

1) W rejonie przystanków autobusowych zapewnić wystarczającą ilość miejsca na oczekiwanie na autobus bez blokowania ciągów pieszych i rowerowych, oraz możliwość ustawienia ławek lub wiat bez naruszania skrajni drogi rowerowej. W projekcie dotyczy to m.in. przystanków Wiesołka 01 i przystanku po zachodniej stronie skrzyżowania z ul. Zasadową.

2) Postulujemy wyprostować przebieg ciągów pieszych i rowerowych w rejonach rond (usunąć "falowanie" wynikające z prowadzenia tych ciągów równolegle do krawędzi jezdni). Istotne uproszczenie przebiegu można uzyskać zwłaszcza po zachodniej stronie ul. Patriotów między Przewodową a Szafirową.

3) Należy uwzględnić w projekcie istniejące przejście dla pieszych przez ul. Patriotów między Przewodową a Szafirową. Przejście to jest istotne jako najkrótsze dojście do przystanku autobusowego m.in. z kościoła. Możliwe jest jego przysunięcie do ronda lub do nowego wlotu skrzyżowania z ul. Przewodową.

4) Drogę rowerową po wschodniej stronie ul. Patriotów doprowadzić do wejścia na przystanek kolejowy.

5) Przejazdy przez wjazdy bramowe powinny zostać poprowadzone z zachowaniem ciągłości nawierzchni i poziomu niwelety drogi rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego.

6) Zalecane jest zachowanie ciągłości nawierzchni i poziomu niwelety również na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerów przez drogi lokalne, takie jak Jałowcowa, Nadarzyńska, zjazd pomiędzy Nadarzyńską a Garncarską, Majerankowa, Orchidei i Radoszycka. Zwiększyłoby to komfort i bezpieczeństwo podróży pieszych i rowerzystów wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego, którym jest ulica Przewodowa bez większych kosztów w płynności ruchu.

7) W miejscach, gdzie obecnie po stronie północnej występuje parkowanie pojazdów, np. w rejonie Instytutu Łączności, należy zapewnić wygrodzenia uniemożliwiające nielegalne parkowanie na drodze rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowym.

8) Na wspólnych ciągach pieszo-rowerowych należy zachować szerokość 3,0 m wolną od jakichkolwiek przeszkód (w tym latarni, znaków drogowych, ławek, wygrodzeń itp.).