SRN/08/0433/01/MS

Do: Zarząd Dróg Miejskich

dotyczy: ścieżki rowerowej na skrzyżowaniu Kadetów/Wał Miedzeszyński

W związku z napływającymi do nas skargami rowerzystów na utrudnienia w ruchu rowerowym wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego spowodowane parkowaniem samochodów w sposób uniemożliwiający swobodny wjazd/zjazd ze ścieżki z/na ulicę serwisową, wnioskujemy, co następuje:

- przesunięcie słupków przy wjeździe na północną ulicę serwisową na krawędź ścieżki (do wjazdu do sklepu), tak aby niemożliwe było wjeżdżanie na nią przez samochody. Należy przy tym zadbać, aby zachować skrajnię ścieżki. Wjazd samochodów można uniemożliwić umieszczając słupek pośrodku ścieżki: jest to rozwiązanie znacznie mniej kłopotliwe dla rowerzystów, skutecznie dzieląc ruch na dwa kierunku, aniżeli zwężanie ścieżki poprzez umieszczanie słupków w jej krawędziach;

- zastąpienie słupków przy wjeździe na południową ulicę serwisową nowym (grubszym) modelem: dotychczasowy jest najwyraźniej niewystarczająco trwało, jako że jednego słupka już brakuje i kierowcy nielegalnie przejeżdżają przez trawnik, ścieżkę i chodnik.

Zdecydowanie zalecamy przy tym przedłużenie jej o co najmniej cztery metry (i umieszczenie słupków w taki sposób, aby niemożliwy był wjazd na nią przez samochody, a możliwy był swobodny ruch rowerów), tak by zapobiec bardzo częstemu obecnie parkowaniu na jej wylocie, zilustrowanemu na załączonym zdjęciu.

- przywrócenie brakującego oznakowania pionowego (znaków początku i końca ścieżki rowerowej) i poziomego (rozjechanego przez samochody, jak widać na zdjęciu) po południowej stronie skrzyżowania.

Do wiadomości:

Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Wydział Ruchu Pieszego i Rowerowego

Odpowiedź ZDM

[zobacz >>>]