Poniżej przedstawiamy odpowiedź na nasze pismo w sprawie internetowej mapy warszawskich ścieżek rowerowych [zobacz >>>].

Pismo z Biura Promocji Miasta

W nawiązaniu do pisma znak sprawy SRN/08/0426/01/MS z dnia 29 kwietnia 2008 r. dotyczącego mapy ścieżek rowerowych w Internecie pragnę poinformować, że realizacją tego tematu zajmiemy się w przyszłości. Dołożymy również wszelkich starań żeby tym samym wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom w tym temacie.

Wynika to przede wszystkim z tego, że stworzenie obecnie takiej strony internetowej będzie wymagało od nas nie tylko wielu konsultacji z poszczególnymi Biurami Urzędu odpowiedzialnymi za tego typu tematykę, ale również całego szeregu skomplikowanych przygotowań polegających na zebraniu m.in. kompleksowych informacji dotyczących takich ścieżek, ich położenia, stanu technicznego, ewentualnych modernizacji lub ich dalszej rozbudowy.

Ponadto proponowane przez Państwa rozwiązania dotyczące informacji na temat szeroko rozumianej tematyki ścieżek rowerowych na stronie internetowej będą wymagały od nas stworzenia czasochłonnego i niezwykle kosztownego elementu tzw. warstwy wizualnej, który powinien być zbudowany w oparciu o specjalną interaktywną mapę, dzięki któremu użytkownik uzyska dostęp i możliwość sprawdzenia na stronie „www" skąd i dokąd prowadzi dana ścieżka oraz czy z punktu „a" można poprzez system tras rowerowych dojechać do punktu „b". Analiza informatyczna powyższego projektu zakłada ponadto stworzenie ogólnomiejskiej interaktywnej mapy całego systemu ścieżek rowerowych na terenie m.st. Warszawy.

Jednocześnie pozwalam sobie nadmienić, że w chwili obecnej rowerzyści mogą korzystać częściowo już z takich informacji, które są dostępne pod adresem: www.um.warszawa.pl/v_syrenka/miasto/rower.htm

Z poważaniem,
p.o. Dyrektora Biura Promocji Miasta
Katarzyna Ratajczyk

Od redakcji

Niestety, jak wspominaliśmy w oryginalnym piśmie, obecnie informacje na temat szlaków rowerowych są dosyć skąpe. Dziwi zaś brak odniesienia do głównego tematu oryginalnego pisma, które dotyczyło papierowej wersji mapy.