ROW/08/0013/01/MS

Do: Zarząd Terenów Publicznych.

Bardzo nas cieszy fakt odnowienia ścieżki rowerowej pomiędzy ulicą Agrykola a Myśliwiecką wraz z zastosowaniem wyraźnego rozróżnienia pomiędzy nawierzchnią dla pieszych a częścią dla rowerzystów. Należy jednak zwrócić uwagę, że ścieżka ta nie funkcjonuje w odosobnieniu.

Aktualny stan robót wskazuje na to, iż pomiędzy odnowioną częścią a ścieżką w stronę Wisłostrady (po północnej stronie stawu) brakuje połączenia. Są one oddzielone brukowanym, zagłębionym rynsztokiem, co czyni skręcanie z jednej w drugą nie tylko niewygodne, lecz w przypadku opadów również niebezpieczne ze względu na nierówności oraz obniżoną przyczepność kamiennej nawierzchni.

Prosimy więc o połączenie obu ścieżek, z zachowaniem ciągłości nawierzchni asfaltowej i zlikwidowaniem nierówności o wysokości przekraczającej 1 cm, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

Umożliwi to bezpieczne i wygodne korzystanie z nowej ścieżki również osobom podróżujących rowerowym szlakiem Bitwy Warszawskiej.

Do wiadomości:

1. Artur Kucharski, Koordynator ds. Transportu Rowerowego Urzędu Dzielnicy Śródmieście.

2. Wydział Transportu Rowerowego Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy.

Na boku

Jak widać, firmom brukarskim nie w smak, że muszą się ograniczyć do układania chodnika, bez ścieżki. A może po prostu wygodniej się stoi na zielonym asfalcie... :)