Bardzo nas cieszy fakt odnowienia ścieżki rowerowej pomiędzy ulicą Agrykola a Myśliwiecką wraz z zastosowaniem wyraźnego rozróżnienia pomiędzy nawierzchnią dla pieszych a częścią dla rowerzystów. Należy jednak zwrócić uwagę, że ścieżka ta nie funkcjonuje w odosobnieniu.