Do:

Biuro Projektów Metroprojekt,

Zarząd Dróg Miejskich,

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Szanowni Państwo,

Po Radzie Technicznej w ZDM w dniu 23 października b.r. w sprawie projektu przebudowy chodników w al. Ujazdowskich prosimy o rozważenie rozwiązań wyjazdu z ul. Agrycoli przedstawionych na załączonych rysunkach. Wnioskujemy o objęcie ulicy Agrycoli zakresem projektu i jednoczesną przebudowę jej wyjazdu wraz z realizacją projektu, gdyż stwarza to możliwość utworzenia wartościowej przestrzeni publicznej.

Rozwiązanie nr 1 (rys. 1) sankcjonuje zawężenie wjazdu z al. Ujazdowskich w ul. Agrycoli poprzez zmianę przebiegu krawężników. Obecnie zawężenie to jest realizowane za pomocą oznakowania poziomego (w terenie prawie niewidocznego). Zwiększa to bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów poprzez skierowanie samochodów wjeżdżających w ul. Agrycoli na pas dla samochodów, a nie na pas dla rowerów, tak jak to jest obecnie. Jednocześnie zwiększona jest przestrzeń dla pieszych poprzez szerokie przejście obejmujące główne miejsca przechodzenia pieszych przez ul. Agrycoli. Wskazane jest aby przejazd rowerowy i pieszy zostały wyniesione nad poziom jezdni do poziomu chodnika (stąd konieczność objęcia projektem przebudowy tego fragmentu ulicy, a nie jedynie zmiany organizacji ruchu i przebudowy chodników).

Rozwiązanie nr 2 (rys. 2, 3, 4) wprowadza elementy przestrzeni publicznej (placu) w miejscu wyjazdu ul. Agrycoli w al. Ujazdowskie. Pokazane na rysunku rozwiązanie: elipsa, jest przykładowe - możliwe są inne figury i rozwiązania mozaiki chodnikowej. Ich istotą jest zaburzenie przebiegu pasa drogowego poprzez elementy architektoniczne w chodniku i wygrodzenia (słupki) ograniczające możliwość wjazdu samochodów w przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Także w tym rozwiązaniu całość chodnika powinna być wyniesiona ponad poziom jezdni do powierzchni chodnika.

Rysunek 1.
kolor czerwony - wydzielona droga rowerowa
kolor żółty - chodniki
kolor zielony - trawniki
kolor niebieski - jezdnia asfaltowa
kolor czarny - oznakowanie poziome

Rysunek 2.
Oznaczenia jak na rysunku nr 1 za wyjątkiem obszaru elipsy oraz czerwone kropki - słupki, wygrodzenia.

Rysunek 3.
Oznaczenia jak na rysunku nr 2. Strzałki wyznaczają sugerowane linie odwodnienia powierzchni elipsy.

Rysunek 4.
Oznaczenia jak na rysunku nr 2.