Rysunek 1.
kolor czerwony - wydzielona droga rowerowa
kolor żółty - chodniki
kolor zielony - trawniki
kolor niebieski - jezdnia asfaltowa
kolor czarny - oznakowanie poziome