Rysunek 2.
Oznaczenia jak na rysunku nr 1 za wyjątkiem obszaru elipsy oraz czerwone kropki - słupki, wygrodzenia.