Rysunek 3.
Oznaczenia jak na rysunku nr 2. Strzałki wyznaczają sugerowane linie odwodnienia powierzchni elipsy.