W związku z konsultacjami społecznymi projektu "Modernizacja Alej Jerozolimskich odcinek Rondo Zesłańców Syberyjskich do wiaduktu nad torami PKP", stowarzyszenie Zielone Mazowsze zgłasza następujące wnioski i postulaty do przedstawionego na spotkaniu 2 czerwca br. projektu:

1. Zaplanowana w projekcie kostka betonowa nie nadaje się na ścieżki rowerowe. Wnosimy o zmianę nawierzchni ujętych w projekcie dróg dla rowerów na nawierzchnię bitumiczną na podbudowie z kruszywa. Pozwoli to obniżyć koszty realizacji projektu, ze względu na fakt, iż według naszych informacji wykonanie drogi rowerowej z materiału bitumicznego jest tańsze, niż wykonanie takiej drogi z kostki betonowej. Ponadto droga rowerowa w Al. Jerozolimskich ma charakter drogi głównej i powinna być wykonana dla prędkości projektowej 30 km/h - pożądane parametry pozwala uzyskać jedynie nawierzchnia bitumiczna, o mniejszych oporach toczenia i lepszej przyczepności niż kostka betonowa.

2. Przejazd drogi dla rowerów przez wjazd do tunelu do Blue City (po północno-zachodniej stronie jezdni) należy przeprowadzić grzbietem płytowego progu spowalniającego, tak by wymusić ograniczenie prędkości samochodów zjeżdżających do tunelu. W rejonie przejazdu należy skorygować przebieg drogi dla rowerów wg załączonego rysunku (wymaganie od rowerów skręcania w miejscu o 90 stopni jest nierealne i niebezpieczne, zwłaszcza przy zachowaniu istniejących wygrodzeń).

3. Na odcinku od przystanku Berestecka 01 w kierunku ronda Zesłańców Syberyjskich (po południowo-wschodniej stronie jezdni) należy odsunąć drogę dla rowerów o ok. 1 m od jezdni - obecnie wygrodzenie chroniące przed nielegalnym parkowaniem zajmuje znaczącą część ścieżki, utrudniając np. mijanie się rowerów.

4. W rejonie przystanku ZTM Berestecka 02 należy odsunąć drogę rowerową od wiaty przystanku o co najmniej 1,0 m.

5. Na skrzyżowaniu z ul. Mszczonowską należy doprojektować przejście dla pieszych (a w miarę możliwości również przejazd dla rowerów) po południowo-zachodniej stronie skrzyżowania. Przejście po stronie wschodniej należy wyprostować, tak by przejścia przez obie jezdnie znajdowały się naprzeciwko siebie (obecnie projekt zmusza pieszych udających się na przystanek autobusowy do zbędnego nadkładania drogi).

6. W rejonie zjazdu z wiaduktu nad torami WKD, po stronie południowo-wschodniej, należy skorygować przebieg ścieżki zgodnie z załączonym rysunkiem tak, by uniknąć trzech ostrych zakrętów (o niedopuszczalnych promieniach skrętu: 2,0, 2,0 i 1,0 m!)

7. Projekt organizacji ruchu należy uzupełnić o wydzielone pasy dla komunikacji publicznej, tzw. "bus-pasy". W związku z otwarciem przy tej ulicy licznych hipermarketów regularnie tworzą się tam korki, które powodują opóźnienia autobusów rzędu 10-15 minut w stosunku do rozkładu jazdy zarówno w kierunku Ronda Zesłańców Syberyjskich, jak i Łopuszańskiej. W godzinach szczytu kursuje tam w jednym kierunku ponad 60 autobusów w ciągu godziny, czyli 1 autobus na minutę, nie licząc linii prywatnych. Szczególnie autobusy linii 517, E-5, 127 wożą bardzo dużo pasażerów. Pas autobusowy powinien być wyznaczony na stałe i oddzielony od reszty jezdni separatorami przynajmniej przy dojazdach do skrzyżowań. Separatory uniemożliwią wjazd na pas samochodom osobowym oraz zapewnią autobusom dojazd do skrzyżowania na pierwszą pozycję, co jest podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania bus-pasa. Po pasie będą mogły się poruszać służby miejskie oraz karetki pogotowia, co poprawi skuteczność ich działania. Separatory odciążą także służby porządkowe od konieczności stałego kontrolowania przestrzegania wyznaczonego pasa autobusowego. Wprowadzenie uprzywilejowania dla komunikacji publicznej powinno być równoczesne z oddaniem do użytku zmodernizowanych jezdni, wtedy będzie najmniej uciążliwe dla kierowców.