Podstaw do odstępstwa od obowiązku stosowania asfaltu nie stwierdzono, jeżeli więc taki stan rzeczy zostanie usankcjonowany, okaże się, że Prezydent miasta nie panuje nad dzielnicami i aby obchodzić prawo, wystarczy zwlekać do ostatniej chwili z zawiadomieniem odpowiednich komórek Urzędu Miasta.