Podobnie na nieodległej uliczce Opatowskiej. Podczas modernizacji zamknięto przejazd pomiędzy ul. Opatowską a Zabłocińską, pozostawiając jedynie chodnik. Cóż stało na przeszkodzie, by pozostawić również przejazd dla rowerów? Chyba tylko zamiłowanie Urzędu Dzielnicy do promocji ruchu rowerowego na chodnikach...