Na placu trwającej budowy można obecnie zobaczyć taki niepokojąco dziwny układ. Droga rowerowa poszerza się, jej krawędź przechodzi w wyłukowania dokładnie na wprost rosnącego drzewa. Zupełnie jakby ta lipa stanęła na przeszkodzie jakimś planom. I najwyraźniej nie zgłosiła w terminie chęci dalszego istnienia.