Podkreślmy raz jeszcze, że przejazd w miejscu drzewa wraz z całym ,,pokręconym'' przebiegiem ddr na tym odcinku alei Zjednoczenia urąga standardom i dobrym praktykom [zobacz >>>]. Zamiast narażać drzewo, a w przyszłości pieszych i rowerzystów, należałoby odstąpić od realizacji tej zwyczajnie szkodliwej koncepcji. Dopóki lipa rośnie na swoim miejscu, można to zrobić.