Trudno przyjąć, by fragment ulicy widoczny na zdjęciu spełniał wspominane wymagania nawet po zmianie nawierzchni. Ich niespełnienie oznaczałoby sprzeczność z przepisami, a w konsekwencji naruszenie art. 5. ustawy Prawo budowlane.