Czy po to urząd miasta zleca kosztowne plany miejscowe, ogłasza prace nad nimi i zachęca mieszkańców do partycypacji, by potem buldożery wywracały zawarte w nich ustalenia?