Złośliwy recenzent mógłby postawić tezę, że komuś zależało na mnożeniu zagrożeń kolizją, jakby w alei Zjednoczenia ich brakowało. ZDM wyszykował kolejne nowe punkty kolizji w postaci dojść do parkingów przecinających ciąg rowerowy. Część z nich zaznaczono na dwóch fragmentach projektu między Barcicką a Cegłowską.