Zawężanie już i tak wąskiego chodnika przez parkujące nielegalnie samochody nie należy do rzadkości.