Tutaj przekracza ulicę bardzo wiele osób, w tym większość z/do przystanku (nadmiernie oddalonego od Marymonckiej). Naturalna tendencja pieszych do ścinania zakrętów sprzyja kolizjom z rowerami. Nowy projekt zachowuje również tę wadę.