W omawianym miejscu występuje intensywny ruch pieszy generowany przez AWF, stację metra, przystanki, budynki mieszkalne i liczne obiekty handlowe i usługowe. Duże potoki pieszych nie mieszczą się na chodniku o minimalnej dopuszczalnej prawem szerokości i będą korzystać z sąsiedniego ciągu rowerowego, nawet jeśli pojawi się na nim asfalt.