Braki te Pełnomocnik nadrabia aktywnością na swym profilu fejsbukowym. Tam też próbowałem uzyskać wyjaśnienie, dlaczego zaniechano naprawienia tak oczywistej patologii. 27 września ub.r. Pełnomocnik napisał Niestety wiele się tam nie zmieni. Wynika to dwóch rzeczy: zakres prac nie obejmuje skrzyżowania z Marymoncką, droga rowerowa ma omijać plac przed remizą straży pożarnej.