Tak wygląda zatwierdzona stała organizacja ruchu (2019). Niestety, pomimo uwagi dotyczącej wybudowania wysp dzielących na wlotach Karmelickiej (https://bit.ly/3ajF2Gg - zob. p. 7), zatwierdzony w zeszłym roku projekt ronda pozostał bez zmian w stosunku do wersji z 2017 roku.