Koncepcja rowerowa dla Białołęki

Mieszkańców Białołęki oraz osoby często odwiedzające tę dzielnicę na rowerze zachęcamy do zapoznania się z roboczą wersją koncepcji sieci białołęckich tras rowerowych, przygotowaną na zlecenie Urzędu Dzielnicy. Opracowanie można pobrać w całości w plikach PDF (patrz niżej) lub przeglądać na naszej stronie razem z dokumentacją zdjęciową [zobacz >>>].

Po lekturze zapraszamy do udziału w ankiecie - pomoże to zweryfikować i ulepszyć koncepcję, a także wytypować najpilniejsze inwestycje. Oczywiście, mile widziane będą także uwagi przysyłane mailem oraz publikowane na naszym forum rowerowym: forum.zm.org.pl/viewforum.php?f=1

Do pobrania

Inwentaryzacja infrastruktury rowerowej

Inwentaryzacja infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy: PDF, 272 kB

Mapa - cześć zachodnia dzielnicy: PNG, 980 kB, okolice Kanału Żerańskiego: PNG, 425 kB, całość bez podkładu: PNG, 178 kB

Pomiar ruchu rowerowego

Pomiar ruchu rowerowego na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy: PDF, 467 kB

Tabela - wynik pomiarów: PDF, 81 kB

Rysunek - natężenie ruchu rowerowego w dzień powszedni: PDF, 54 kB

Rysunek - natężenie ruchu rowerowego w niedziele: PDF, 62 kB

Opis na stronie: [zobacz >>>]

Analiza bezpieczeństwa ruchu rowerowego

Analiza bezpieczeństwa ruchu rowerowego na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy: PDF, 300 kB

Rysunek - zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów w latach 2004-2006: PDF, 59 kB

Koncepcja sieci tras rowerowych

Koncepcja sieci tras rowerowych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - wersja robocza: PDF, 704 kB

Rysunek koncepcji - wersja z podkładem: PNG, 3048 kB

Rysunek koncepcji - wersja bez podkładu.

Dokumentacja zdjęciowa tras: [zobacz >>>].

Ankieta

Ankieta trwała od 6 do 27 września 2008 r. Wyniki: [zobacz >>>].

1. Na terenie dzielnicy Białołęka (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):

[ ] mieszkam
box pracuję
[ ] uczę się
[ ] robię zakupy
[ ] rekreacyjnie jeżdżę na rowerze

2. Rower wykorzystuję do (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):

[ ] dojazdów do pracy/szkoły
[ ] zakupów
[ ] rekreacji

3. Na rowerze jeżdżę: codziennie lub prawie codziennie / co tydzień / rzadziej / w ogóle

4. Na rowerze najczęściej jeżdżę na trasie / w kierunku:

5. Jeśli życzy sobie być Pan(i) poinformowany o wynikach ankiety i innych działaniach związanych ze ścieżkami rowerowymi na Białołęce, proszę podać adres email:

Ocena stanu istniejącego

1. Czy korzysta Pan(i) ze ścieżek i szlaków rowerowych na terenie dzielnicy Białołęka?

tak / nie

2. Proszę ocenić w skali 1-5 (1 – bardzo zła, 5 – bardzo dobra) jakość istniejących ścieżek i szlaków:

nie mam zdania / 1 / 2 / 3 / 4 / 5

3. Jeśli nie korzysta Pan(i) ze ścieżek lub nisko ocenia ich jakość, proszę wyjaśnić dlaczego (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):

[ ] jest ich za mało
[ ] są niespójne, kończą się ślepo
[ ] są wytyczone nie tam, gdzie jeżdżę
[ ] nie wiem gdzie są
[ ] nawierzchnia jest nierówna
[ ] na przejazdach przez jezdnie dochodzi do konfliktów i kolizji
[ ] zakręty są zbyt ostre
[ ] chodzą po nich piesi
[ ] inne przyczyny, jakie?

Ocena koncepcji sieci tras rowerowych

1. Które z tras zaprezentowanych w koncepcji powinny powstać w pierwszej kolejności (proszę zaznaczyć nie więcej niż trzy)?

[ ] Aluzyjna [zobacz >>>]
[ ] Annopol [zobacz >>>]
[ ] Białołęcka (Toruńska - Kanał Żerański) [zobacz >>>]
[ ] Bohaterów [zobacz >>>]
[ ] Dzierzgońska [zobacz >>>]
[ ] Kanał Bródnowski [zobacz >>>]
[ ] Kanał Henrykowski [zobacz >>>]
[ ] Kanał Markowski (rzeka Długa) [zobacz >>>]
[ ] Kanał Żerański (modernizacja istniejącego szlaku) [zobacz >>>] [zobacz >>>]
[ ] Kanał Żerański (nowa ścieżka po stronie pn-zach.) [zobacz >>>]
[ ] Klasyków [zobacz >>>]
[ ] Marywilska [zobacz >>>]
[ ] Mehoffera [zobacz >>>]
[ ] Modlińska [zobacz >>>]
[ ] Myśliborska [zobacz >>>]
[ ] Park Leśny Henryków i Dąbrówka [zobacz >>>]
[ ] Płochocińska [zobacz >>>]
[ ] Rów Brzeziński [zobacz >>>]
[ ] Światowida (Ratusz – Myśliborska) [zobacz >>>]
[ ] Świderska [zobacz >>>]
[ ] Szlak Wisły, odc. Most Grota - Picassa [zobacz >>>]
[ ] Szlak Wisły, odc. Picassa - gr. miasta [zobacz >>>]
[ ] Nowe dojazdy do wału na Nowodworach [zobacz >>>]
[ ] Dojazd z wału do promu do Łomianek [zobacz >>>]
[ ] Po zachodniej stronie linii kolejowej [zobacz >>>]
[ ] Inne trasy, proszę wskazać ulice:

2. Czy byłaby Pan(i) zainteresowany(a) korzystaniem z systemu Bike&Ride?
(dojazd rowerem do węzła komunikacji publicznej, pozostawienie roweru na strzeżonym parkingu i dalsza podróż pociągiem lub tramwajem)

być może / tak / nie

Jeśli tak, to która lokalizacja parkingu przesiadkowego byłaby dla Pana(i) najdogodniejsza?

Metro Marymont / Metro Młociny / PKP Choszczówka / PKP Płudy / PKP Żerań / pętla tramwajowa Annopol / pętla tramwajowa Żerań Wschodni / inna, proszę wskazać przystanek ZTM:
(Metro Młociny - po wybudowaniu Mostu Północnego, przystanki kolejowe -- po zakończeniu modernizacji linii kolejowej i uruchomieniu SKM do Legionowa / Modlina)

3. Jakich tras rowerowych w koncepcji brakuje?

4. Jakie elementy koncepcji są niepotrzebne?

5. Na których odcinkach powinny być zastosowane rozwiązania odmienne od zaproponowanych w koncepcji?
(np. droga dla rowerów zamiast ulicy ruchu uspokojonego, pas dla rowerów zamiast wydzielonej ścieżki itp.)

6. Inne uwagi: