Wyniki publicznej sondy nt. lotniska Babice wśród mieszkańców Bielan.

W sondzie wzięło udział 413 osób, które uważają, że

samoloty i helikoptery startujące z lotniska Bemowo są uciążliwe:
nieznośnie dla 252 osób
bardzo dla 124 osób
średnio dla 34 osób
wcale dla 23 osób

najbardziej uciążliwy jest hałas w godzinach:
6 - 12 dla 142 osób,
12 - 16 dla 176 osób
16 - 20 dla 315 osób
20 - 24 dla 268 osób

źródłem większego hałasu są:
helikoptery dla 352 osób
samoloty dla 208 osób

zagrożonych katastrofą lotniczą
czują się 322 osoby
nie odczuwa zagrożenia 88 osób.

w grupie protestującej przeciw lotnisku
działa 70 osób
nie działa 288 osób.

Informacje pochodzą z witryny u.dz. Bielany www.bielany.waw.pl/$aktualnosci/$archiwum/1999/lotnisko.php