Po zapoznaniu się na spotkaniu w dniu 12.11.2007 z projektem przebudowy ul. Antoniewskiej na odcinku Polska - Augustówka zgłaszamy następujące uwagi:

1. Na całej długości zaprojektowanego ciągu pieszo-rowerowego należy zachować 3 m szerokości wolnej od przeszkód takich jak słupki znaków drogowych, latarnie czy wyposażenie przystanków autobusowych (ławki, wiaty). Alternatywnie: 2 m drogi dla rowerów + 1,5 m chodnika. W szczególności niedopuszczalne jest lokalizowanie znaków dotyczących jezdni pośrodku ciągu pieszo-rowerowego.

2. W rejonie przystanków komunikacji publicznej ciąg pieszo-rowerowy powinien być poszerzony o pas dla osób oczekujących na autobus. Szerokość tego pasa powinna być uzależniona od ilości osób korzystających z przystanku i wynosić minimum 1,0 m. Spełnienie tego wymogu możliwe jest poprzez np.

- rezygnację z budowy zatoki przystankowej (z ew. zastosowaniem pasa dzielącego dla poprawy bezpieczeństwa, patrz np. załączone zdjęcie);

- zwężenie pasów ruchu na jezdni do 3,00 m;

- poszerzenie pasa drogowego.

3. Ciąg pieszo-rowerowy nie powinien kończyć się ślepo na skrzyżowaniu z ul. Augustówka, należy przewidzieć przynajmniej możliwość wjazdu w ul. Korzenną (dalej ruch rowerów na zasadach ogólnych) i zjazdu z niej na ciąg. Warto rozważyć przebudowę skrzyżowania na małe rondo o średnicy 22-26 m i zakończenie w takim przypadku drogi dla rowerów jako dodatkowego wlotu ronda.

4. Ciąg pieszo-rowerowy powinien zachowywać ciągłość nawierzchni i poziomu niwelety na wjazdach na posesje i drogi wewnętrzne.

5. W rejonie warsztatu samochodowego (Antoniewska 21) należy przewidzieć wygrodzenia uniemożliwiające nielegalne parkowanie na ciągu pieszo-rowerowym. Wygrodzenia nie powinny zawężać ciągu poniżej 3 m.

6. Zaprojektowane na skrzyżowaniu Polskiej i Antoniewskiej rondo posiada zbyt szeroką jezdnię, w efekcie umożliwi rozwijanie dużych prędkości i będzie nieprzyjazne dla ruchu pieszego i rowerowego. Należy przynajmniej zawęzić zjazdy z ronda.

7. Ruch rowerowy wokół ronda można rozwiązać w dwóch wariantach:

- Droga rowerowa wokół całego ronda z wyprostowaniem zaprojektowanych odcinków pomiędzy kolejnymi wlotami, z dojazdem do przejazdów pod kątem prostym do jezdni;

- Włączenie dochodzących do skrzyżowania dróg dla rowerów jako dodatkowych wlotów ronda, na samym rondzie ruch rowerów na zasadach ogólnych jezdnią.

8. Ciąg pieszo-rowerowy w ul. Antoniewskiej powinien zostać połączony z droga dla rowerów po północnej stronie Trasy Siekierkowskiej.

9. Na projekcie organizacji ruchu brak istniejącego przejazdu dla rowerów przez ul. Polską po północnej stronie Trasy Siekierkowskiej. Ze względu na powtarzające się z winy kierowców zdarzenia drogowe na tym przejeździe, konieczne jest wykorzystanie okazji jaką stwarza przebudowa ulicy do poprawy bezpieczeństwa na przejeździe, np. poprzez: stworzenie azylu o szerokości co najmniej 3 m; przeprowadzenie przejazdu grzbietem szerokiego progu spowalniającego, przyjaznego dla ruchu autobusowego.