Ul. Powstańców Śląskich już wcześniej przebiegała wiaduktem nad linią kolejową nr 42. Istniała też równoległa droga gruntowa łącząca ulice Dywizjonu 303 i Kazubów widoczna na tym zdjęciu z czerwca 2008 r. Dzięki niej można było przejechać rowerem bez przewyższeń, po nie zawsze wygodnej nawierzchni, ale za to uniknąć nieprzyjemnej jezdni pełnej samochodów (widocznej na nasypie). Pod przyczółkiem widać bezkolizyjne połączenie ul. Kazubów z zachodnią stroną ul. Powst. Śląskich.