Na fragmencie aktualnej mapy zaznaczono trzy punkty odpowiadające trzem odciętym od siebie obszarom. A na zakręcie ul. Kazubów, B symetryczny do A względem ul. Powst. Śląskich i C na ul. Dywizjonu 303 odpowiadający B. Przed budową trasy S8 między tymi punktami istniały wspomniane już połączenia w poziomie terenu (symbolizują je grubsze różowe linie A – B ok. 60 m i B – C ok. 120 m).