W lepszej sytuacji są mieszkańcy osiedla przylegającego do ul. Kazubów, po wschodniej stronie ul. Powst. Śląskich. Być może za sprawą mniejszego nachylenia nasypu zrezygnowano tutaj z płotu i można się dostać do chodnika nawet z rowerem. Po lewej pozostałość jezdni dawnego przejazdu pod wiaduktem.