Mimo istotnego pogorszenia dostępności okolicznych obszarów i likwidacji istniejących połączeń na nowym wiadukcie drogę rowerową umieszczono tylko po zachodniej stronie. Wschodni chodnik ma jedynie półtora metra.