A przecież mogła ona zupełnie omijać najruchliwszy odcinek chodnika...