i krzyżować się prostopadle (najbezpieczniej) z dojściami do centrum handlowego na dużym trawniku, gdzie nic nie zasłania widoczności i miejsca do zahamowania nie brakuje.