Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Broniewskiego stała się, po uzupełnieniu odcinka od Placu Grunwaldzkiego do Trasy AK, głównym szlakiem komunikacyjnym rowerzystów jadących z Żoliborza i Śródmieścia w stronę Bielan. Po zakończeniu ul. Broniewskiego ma ona swoje przedłużenie w postaci asfaltowej drogi pieszo-rowerowej wzdłuż torów tramwajowych. Ta jednak, nie dochodząc do ul. Wólczyńskiej, kończy się dla rowerzystów ślepo. Kontynuacja podróży w stronę północnej części Wawrzyszewa i szczególnie Chomiczówki wymaga przerwania jazdy i prowadzenia roweru przez 150-200 m. Ze względu na układ ulic w tym rejonie trudno to miejsce ominąć.

Połączenie drogi pieszo-rowerowej z ulicami Aspekt, Kwitnącą i Wolumen pozwoliłoby na sprawne, legalne i bezpieczne dotarcie do wielu potencjalnych celów podróży, np. do supermarketu Leclerc. Dotyczy to nie tylko dojazdu do wspomnianych osiedli: przedłużeniem ul. Kwitnącej jest jedyna w tej okolicy trasa rowerowa w kierunku Mościsk, Lasek i Izabelina, wykorzystywana w celach rekreacyjnych i jako droga do szkoły i pracy.

Proponuję dwa alternatywne pomysły na przebieg łącznika, oznaczone kolorem żółtym i czerwonym; część wspólna jest widoczna jako pomarańczowa kreska.

Wariant 1

Ścieżka w kierunku ul. Kwitnącej może iść najpierw wzdłuż przystanku tramwajowego, przekroczyć chodnik, następnie wzdłuż torów dojść do ulicy Wólczyńskiej, tam przekroczyć tory i wzdłuż tejże ulicy dotrzeć do ul. Aspekt; za przejazdem rowerowym przez tę ulicę (podniesienie przejazdu i towarzyszącego mu przejścia dla pieszych do poziomu chodnika poprawiłoby też komfort i bezpieczeństwo licznych pieszych między hipermarketem a przystankami tramwajowymi i autobusowymi) wystarczy doprowadzić ścieżkę do terenu parkingu przy hipermarkecie Leclerc.

Odgałęzienie w kierunku ul. Wolumen może odchodzić po przekroczeniu chodnika, na tyłach kiosku doprowadzić do przejścia dla pieszych przez ul. Wólczyńską, któremu towarzyszyłby od strony pn.-zach. przejazd rowerowy, by następnie na wprost połączyć się z ul. Wolumen. Ścieżka powinna być na całym tym odcinku dwukierunkowa.

Tu kończy się ścieżka biegnąca od strony ul. Broniewskiego. Można ją tu przedłużyć wzdłuż peronu przystanku tramwajowego.

To samo miejsce widziane od drugiej strony – jak widać, obecnie jest zdewastowane przez nielegalnie parkujące samochody.

W tym miejscu ścieżka przecinałaby chodnik. Warto zastosować tu jakieś rozwiązanie, które skłoniłoby rowerzystów do zachowania szczególnej ostrożności.

Tu ścieżka rozdzielałaby się: jedna nitka idzie w kierunku ul. Wolumen, druga – w kierunku ul. Aspekt. Przejazd rowerowy przebiegałby wzdłuż przejścia dla pieszych z sygnalizacją.

Tak rowerzysta obecnie pokonuje to miejsce: w tym momencie jest w miarę łatwo, bo właśnie odjechał tramwaj i jest względnie pusto.

A tak mógłby jechać po zbudowaniu ścieżki. Peron przystanku można, jak widać, znacznie skrócić. Również na przeciwległym torze dwuwagonowy skład zmieści się między przejściem dla pieszych a ścieżką.

Przejazd przez tory wzdłuż ul. Wólczyńskiej widziany od drugiej strony. Istniejącą sygnalizację dla tramwajów i samochodów można uzupełnić o światła dla rowerów bez zmiany ich programu.

Odcinek wzdłuż ul. Wólczyńskiej do ul. Aspekt. Jest dość miejsca na ścieżkę i chodnik, ten ostatni trzeba by bardziej odsunąć od ulicy.

Dalszy ciąg tego samego odcinka.

Przedłużenie ścieżki za ul. Aspekt może już być problemem, choć poza krótkim okresem sprzedaży choinek i tu jest sporo miejsca. Najważniejsze, żeby wyznaczyć przejazd przez samą ul. Aspekt, dalej można już przejechać przez parking pod supermarketem.

Wariant 2

Ścieżka w kierunku ul. Kwitnącej może też, za odcinkiem wzdłuż przystanku tramwajowego, nie przekraczając chodnika rozdwoić się już w tym miejscu. W kierunku ul. Kwitnącej skręciłaby w lewo, żeby przejść przez tory tramwajowe, następnie w prawo i na tyłach przystanku tramwajowego i dalej wzdłuż południowej nitki chodnika aż do ul. Aspekt, gdzie przejazd rowerowy powinien prowadzić w kierunku wjazdu na parking pod supermarketem. Do ul. Wolumen ścieżka skręcałaby natomiast we wskazanym wyżej miejscu w prawo, przekraczała ul. Wólczyńską przy przejściu dla pieszych po jego wschodniej stronie i następnie szła prosto do przejazdu przez ul. Wolumen.

Przejście ma szerokość 6 m, więc może pomieścić przejazd o szerokości 2 m.

Tu może być problem z pogodzeniem lokalizacji ścieżki i straganów, ale jeśli te ostatnie są niezbędne, to da się znaleźć dla nich miejsce.

Miejsca jest dość.

Tu już trochę ciaśniej, ale ścieżka szerokości 2 m na pewno się zmieści.

Podsumowanie

Inwestycja spowodowałaby prawdopodobnie intensyfikację ruchu rowerowego na wspomnianej drodze pieszo-rowerowej wzdłuż torów, na przedłużeniu ul. Broniewskiego. W tej sytuacji wskazane byłoby oddzielenie na niej pasów ruchu rowerowego i pieszego. Brak takiego podziału już obecnie bywa uciążliwy dla obu stron.

Długość postulowanej ścieżki nie przekracza 500 m i nie wymaga zmiany programu sygnalizacji świetlnej, lecz jedynie uzupełnienie jej o światła dla rowerów na przejeździe przez ul. Wólczyńską i tory tramwajowe.