Zapraszamy na prezentację i debatę

Czy nowe drogi rowerowe są zgodne ze strategia transportową miasta i standardami projektowymi? Jak przebiegają konsultacje między miejskimi urzędnikami a organizacjami rowerowymi? Czy struktura urzędu sprzyja tworzeniu dobrej jakości infrastruktury rowerowej? Jaka część tras rowerowych jest dobrej jakości? – Na te i inne pytania odpowiada najnowszy Społeczny audyt polityki rowerowej m.st. Warszawy przygotowany przez stowarzyszenie Zielone Mazowsze.

Serdecznie zapraszamy na publiczną prezentację raportu oraz debatę na temat polityki rowerowej naszego miasta.

Gdzie

„Marzyciele i Rzemieślnicy", III p. Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy (ul. Bracka 25)

Kiedy

Piątek, 26 czerwca, godz. 18.00

W debacie udział wezmą

- Łukasz Puchalski, Dyrektor ZDM, Pełnomocnik prezydenta ds. komunikacji rowerowej
- Marcin Hyła, stowarzyszenie Miasta dla Rowerów
- Joanna Erbel, aktywistka miejska
- Marcin Jackowski, stowarzyszenie Zielone Mazowsze

Moderacja: Olivier Schneider, Francuska Federacja Użytkowników Rowerów

Zawartość raportu:

- Parametry opisujące ruch rowerowy (ilość infrastruktury, pomiary ruchu, dane o bezpieczeństwie itp.).

- Dokumenty określające politykę rowerową (rower w strategii transportowej, plany operacyjne, standardy projektowe itp.).

- Instrumenty realizacji polityki rowerowej (struktury urzędowe, budżet przeznaczony na rozwój infrastruktury rowerowej, współpraca z organizacjami pozarządowymi).

- Wdrażanie polityki rowerowej (ocena wybranych inwestycji, przykłady dobrych i złych praktyk).

- Działania informacyjne i promujące

- Ocena systemu tras rowerowych

- Ocena podsumowująca polityki rowerowej

- Rekomendowany plan działań

Raport powstał w ramach projektu "Rowerowa sieć partycypacji społecznej w polityce transportowej". Projekt realizowany jest przez Wrocławską Inicjatywę Rowerową w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.