Czy projekty do BP z 2014 r. uda się zrealizować w roku 2018?

Od 1 grudnia można zgłaszać projekty, które mają konkurować w ramach budżetu partycypacyjnego na 2018 rok. Niestety, na realizację nadal czekają niektóre wybrane w roku 2014. Jednym z nich jest najpopularniejszy projekt pierwszej edycji na Ochocie [zobacz >>>].

Przewidywał on m.in. udrożnienie dla rowerzystów ślepego zakończenia ulicy Barskiej krótką drogą dla rowerów...

...i przejazdem dla rowerzystów przez Szczęśliwicką, tak by możliwe było ominięcie na jak najdłuższym odcinku jazdy ulicą Sokołowskiego, jak też wygodne włączenie się do ruchu w relacjach z/do Szczęśliwickiej.

Takie połączenie ułatwiłoby też dojazd z/do uliczek osiedlowych w kwartale między Alejami Jerozolimskimi, ul. Grzymały-Sokołowskiego a Szczęśliwicką.

Okazuje się jednak, że Urząd Dzielnicy jednostronnie uznał, że... taki łącznik jest niepotrzebny, i nie będzie go realizował.

Podczas gdy można zrozumieć rezygnację z umożliwienia dojazdu rowerem Słupecką do placu Narutowicza z powodu kłód rzucanych pod nogi przez Inżyniera Ruchu (por. korespondencja poniżej), w tym przypadku nie było przeszkód do realizacji zapisów projektu.

Tym samym znamy już odpowiedź na zadane 11 miesięcy temu pytanie, czy projekt wybrany w 2014 roku uda się zrealizować w roku 2017 [zobacz >>>]. Niestety, nie wykazał się w tym wypadku, ani ZDM (ostatnia informacja o przejściu i przejeździe przez Raszyńską na stronie Zarządu pochodzi z lipca i informuje o odrzuceniu jedynej oferty na ich zaprojektowanie), ani Urząd Dzielnicy. Pozostaje liczyć na to, że uda się zmieścić w pięciolatce, a realizacja projektów w kolejnych edycjach budżetu będzie przebiegać sprawniej.

Co ciekawe, ZDM niezależnie od BP ma wkrótce realizować przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu Szczęśliwicka / Sokołowskiego. Dzielnicy pozostaje więc jedynie budowa łącznika do Barskiej. Przy odrobinie dobrej woli i współpracy między jednostkami Urzędu Miasta, te 15 metrów drogi dla rowerów mogłoby zostać zrealizowane w ramach działań ZDM poprzez rozszerzenie zakresu przebudowy, przy znikomych kosztach dodatkowych.

Korespondencja

Pismo do U.Dz. Ochoty - 14 X 2016 r.

Dwa i pół roku temu projekt Usprawnienie ruchu pieszego i rowerowego na Ochocie [zobacz >>>] bezapelacyjnie zajął pierwsze miejsce w głosowaniu nad projektami zgłoszonymi do I edycji budżetu partycypacyjnego, zdobywając trzy tysiące głosów. W większości został on zrealizowany - niedawno został wykonany przejazd rowerowy przez ul. Wawelską oraz został ogłoszony przetarg na dokumentację przejścia i przejazdu przez ul. Raszyńską [zobacz >>>].

Na stronie nt. realizacji projektów brakuje jednak informacji na temat stanu realizacji drogi dla rowerów łączącej ul. Barską z ul. Szczęśliwicką wraz z przejazdem rowerowym przez ul. Szczęśliwicką (przy wykorzystaniu wspólnych sygnalizatorów dla rowerzystów i pieszych).

Dla jasności przesyłam oryginalny załącznik graficzny do projektu, na którym brakujący odcinek drogi dla rowerów i przejazd zaznaczone są odpowiednio na czerwono i zielono.

Proszę o informację, na jakim etapie realizacji jest ww. element projektu.

Odpowiedź z U.Dz. Ochoty - 26 X 2016 r.

Odpowiadając na maila dotyczącego projektu budżetu partycypacyjnego pn. Usprawnienie ruchu pieszego i rowerowego na Ochocie informuję:

- Decyzję o rezygnacji z elementu projektu przejazd rowerowy przez ulicę Szczęśliwicką podjęto w maju 2015r.

- W dniu 13.05.2015 r. o godz. 15.00 w Biurze Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m. st Warszawy odbyło się w tej sprawie spotkanie w sali konferencyjnej nr 410, na którym był autor projektu.

- Motywy tej decyzji najlepiej wyjaśnia mail projektanta do Naczelnika Wydziału Infrastruktury urzędu Dzielnicy Ochota, który załączam do niniejszej informacji.

Przemysław Zakrzewski
Główny specjalista
Wydział Infrastruktury Urzędu Dzielnicy Ochota

Załącznik - e-mail od projektanta z 14 XII 2015 r.

Do Jana Leśkiewicza, Naczelnika Wydziału Infrastruktury U.Dz. Ochoty.

Odnośnie połączenie Barskiej i Szczęśliwickiej wyjaśniałem już w majowej "analizie możliwości realizacji zadań"

Ulica Barska - przejazd rowerowy do Szczęśliwickiej

Ulica Barska nie posiada połączenia drogowego z ulicą Szczęśliwicką, ulica kończy się placem do zawracania. Ani w ulicy Barskiej ani w ulicy Szczęśliwickiej nie ma ścieżki rowerowej. Należy zatem w zieleńcu na końcu ulicy Barskiej wybudować ścieżkę rowerową łączącą jezdnię ulicy Barskiej z przejściem dla pieszych w ulicy Szczęśliwickiej. Przejście dla pieszych ma szerokość 6,0 m co stwarza możliwość wyznaczenia przejazdu rowerowego bez przebudowy sygnalizacji. Problemem jest określenie miejsca zakończenia ścieżki rowerowej w ulicy Szczęśliwickiej po drugiej stronie jezdni. Ścieżka nie ma tam kontynuacji. Urwanie ścieżki w chodniku nie jest rozwiązaniem prawidłowym. Należy rozpatrzeć możliwość rozszerzenie zadania o wyznaczenie ścieżki w chodniku ulicy Sokołowskiego - "Grzymały" aż do połączenia ze ścieżką rowerową na skrzyżowaniu z Alejami Jerozolimskimi tak aby miała ona kontynuację. Wykonanie ścieżki jedynie w proponowanym zakresie nie wprowadzi znacznej poprawy a może spowodować zamęt.

Mogę jedynie uzupełnić, że urwanie ścieżki rowerowej na chodniku i nie zapewnienie kontynuacji ruchu rowerzyście nie jest akceptowane ani przez środowisko rowerzystów ani Inżyniera Ruchu. Ścieżka rowerowa musi się zakończyć albo na ścieżce rowerowej albo sprowadzeniem rowerzysty na jezdnię. W przypadku skrzyżowania Szczęśliwicka - Grzymały sprowadzenie rowerzysty na jezdnię jest rozwiązaniem bardzo niebezpiecznym ze względu na duże natężenie ruchu. Jedynym sensownym rozwiązaniem jest, jak już pisałem, przedłużenie ścieżki do ścieżki w Al. Jerozolimskich. Ale to trzeba by wstawić w nowy budżet.

Odnośnie Słupeckiej wyjaśniam, że złożyliśmy do Inżyniera Ruchu projekt który obejmował ciąg ulic Słupecka-Sękocińska. Projekt przewidywał na zakończeniu przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu z ulicą Grójecką doposażenie masztu z sygnalizatorem dla pieszych w sygnalizator dla rowerzystów włączony w istniejący system sygnalizacji świetlnej skorelowany z ruchem samochodów wjeżdżających z Placu Narutowicza w ulicę Słupecką. Pan Inżynier Ruchu odrzucił to rozwiązanie uzasadniając to koniecznością przeprojektowania sygnalizacji świetlnej na całym Placu Narutowicza, Zagadnienie to znacznie wykracza poza zakres przedstawiony w zleceniu jak i przewidzianym budżecie, koszt dokumentacji to kilkadziesiąt tysięcy a koszt wykonania to kilkaset tysięcy złotych. Czas opracowania też nie będzie krótki gdyż należy to poprzedzić badaniami ruchu na wszystkich wlotach. Wspominano też o planowanej przebudowie placu. Pan inż. Buda od Inżyniera Ruchu obiecał przygotować pismo wyjaśniające w tej sprawie ale jeszcze do nas nie dotarło. Tak więc muszę poprzestać na własnych wyjaśnieniach.

Odpowiedź na odpowiedź - 30 XI 2016 r.

Do Urzędu Dzielnicy Ochota.

Dziekuję za odpowiedź. Zwracam jednak uwagę, że motywy rezygnacji z przejazdu są nietrafione.

Po pierwsze, jak słusznie zauważono w przytoczonej korespondencji, ulica Barska ani Szczęśliwicka nie posiadają połączenia dostępnego dla rowerów, a ruch rowerów na obu ulicach odbywa się na zasadach ogólnych. Właśnie z tych względów w projekcie przewidziane zostało połączenie rowerowe i przejazd, umożliwiający ciągłą jazdę z ul. Barskiej w Szczęśliwicką lub na odwrót, jak też kontynuację jazdy z Barskiej ulicą Grzymały-Sokołowskiego. Obecnie rowerzysta w tej relacji ma jedynie możliwość jazdy cały czas ulicą Grzymały Sokołowskiego, więc argument o "dużym natężeniu ruchu" jest argumentem na rzecz realizacji łącznika, a nie przeciw niemu.

Po drugie, przejazd przez ulicę Szczęśliwicką, nie musi kończyć się ślepo, może zostać przeprowadzony do znajdującej się parę metrów dalej ulicy osiedlowej. Oczywiście docelowo wskazane byłoby doprowadzenie drogi dla rowerów do tej w Alejach Jerozolimskich, jednak brak takiego połączenia nie podważa w żaden sposób celowości budowy przejazdu.

Po trzecie, przejazdy na tym skrzyżowaniu będa i tak wkrótce wyznaczane przez ZDM w ramach wymiany sygnalizacji, co czyni łącznik z ulicą Barską tym bardziej potrzebny.

Po czwarte, według moich informacji, autorka projektu nie została poinformowana o pomyśle rezygnacji przejazdu przez Barską, przez co nie mogła się nawet do niego odnieść.

W związku z powyższym, proszę o przybliżenie dokończenia realizacji wybranego w 2014 r. projektu poprzez budowę łącznika rowerowego między Barską a planowanym przejazdem przez ulicę Szczęśliwicką.