(list nadesłany po artykule ZDM nie wydał pieniędzy przeznaczonych na ścieżki rowerowe [zobacz >>>])

Kwota 500.000 zł na drogi rowerowe to jak na Warszawę rzeczywiście mikrokwota. W Bełchatowie (miasto powiatowe, 65 tys. mieszkańców - przyp. red.) w 2004 roku na powstanie ciągów pieszo-jezdnych lub budowę zupełnie nowych dróg rowerowych wydaliśmy 540.000 zł, w tym:

- 60.000 zł - nowa droga rowerowa i chodnik wzdłuż drogi krajowej nr 8 Warszawa - Wrocław;

- 280.000 zł - ul. Wyszyńskiego (droga powiatowa - fragment mini-obwodnicy miasta) - modernizacja nawierzchni chodnika wraz z zaadoptowaniem go dla potrzeb ruchu rowerowego;

- 200.000 zł - ul. Czapliniecka (droga wojewódzka 484 - porozumienie miasta z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi - każda ze stron "dała" po 100.000 zł) - modernizacja nawierzchni chodnika wraz z zaadoptowaniem go dla potrzeb ruchu rowerowego.

22 września 2004 r. otworzyliśmy również leśne trasy rowerowe - 2 pętle, 5 km i 12 km.

Oprócz tego markety dobudowały nam około 600 m wydzielonych dróg rowerowych.

Wiosną dzięki zgodzie GDDKiA w Łodzi na ciąg pieszo-jezdny zaadoptowany będzie 900 m odcinek chodnika przy al. Włókniarzy.

Na rok 2005 planuje się budowę drogi rowerowej na Słok i Wawrzkowiznę wdłuż drogi wojewódzkiej nr 484 (ul. Wojska Polskiego, w kierunku kopalni i elektrowni) - 5 km ścieżki asfaltowej, 1,5 km z kostki niefazowanej. Miasto ma już zabezpieczone na ten cel 300.000 zł, powiat dorzuca ponad 1.000.000 zł. Po naszych dwuletnich pytaniach i staraniach może wreszcie ruszą na ten cel środki PFOŚiGW!

W ramach przebudowy drogi krajowej nr 8 będzie kontynuowana budowa chodników i dróg rowerowych aż do granic miasta.

Pozdrowienia dla wszystkich "masowców",

Marcin Michalak, podinspektor d/s utrzymania dróg w Urzędzie Miasta w Bełchatowie i sekretarz Stowarzyszenia Załoga Rowerowa "ZGRZYT".