Bestja opróżnia do śmieciarki odpady niesegregowane...