...następnie, do tej samej śmieciarki, segregowane...