Wyniesione mogą być nawet przejścia i przejazdy przez łącznice w węźle autostradowym. Na zdjęciu Ånäsmotet. Z autostrady (droga międzynarodowa E-20) można tu zjechać na Gamlestadsvägen, wzdłuż której prowadzi główna trasa rowerowa z północnowschodnich przedmieść Göteborga.