Propozycje złożone do planu budowy ścieżek rowerowych w Gminie Białołęka w roku 2001:

Przeprowadzenie remontu ścieżki na ul. Modlińskiej.

Dla skoncentrowania środków na remont proponujemy poprowadzenie jednej dwukierunkowej ścieżki na odcinku od Żerania do ul. Płochocińskiej po lewej stronie ul. Modlińskiej. Na światłach przy ul. Płochocińskiej należy przeprowadzić ścieżkę na drugą stronę ul. Modlińskiej obok przejścia dla pieszych. Dalej do Bukowa dwukierunkowa ścieżka powinna przebiegać po prawej stronie ul. Modlińskiej. Przy ul. Płochocińskiej należy wykonać odgałęzienie (ściągacz). Ściągacz powinien przebiegać od Modlińskiej do Marywilskiej po lewej stronie ul. Płochocińskiej. Przy ul. Marywilskiej ścieżka powinna przejść po moście na drugą stronę Kanału Żerańskiego i tu połączyć się z istniejącą ścieżką wzdłuż kanału.

Modernizacja ścieżki wzdłuż ul. Modlińskiej powinna objąć:

- poszerzenie ścieżki tak aby zmieściły się dwa kierunki ruchu;

- położenie nowego kolorowego asfaltu (np. czerwony);

- opuszczenie krawężników na skrzyżowaniach;

- staranne oznakowanie, w tym również zaznaczenie osi ścieżki i kierunków ruchu.

Poprowadzenie na terenie Gminy Białołęka trasy EuroVelo 11

Wyżej wymienieni pracują nad wytyczeniem tras EuroVelo na terenie województwa mazowieckiego. Trasa nr 11 , o której piszemy wyżej prowadzi od Aten do Przylądka Północnego. Na terenie Pragi i Gminy Białołęka proponujemy poprowadzenie trasy od istniejącej ścieżki przez most Gdański. Dalej opisujemy ścieżkę tak jak ją będzie widział jadący od Śródmieścia Warszawy. Przy moście Gdańskim po stronie Pragi konieczny jest zjazd rowerowy z mostu w prawo w kierunku ul. Golędzinowskiej (na tym odcinku konieczna jest dwukierunkowa ścieżka) i dalej ścieżka wzdłuż ul. Golędzinowskiej. Ścieżka powinna wejść na istniejącą, wygodną, prostą i pustą asfaltową drogę przez tereny kolejowe (PKP wyraża na to zgodę). Po przejściu przez teren kolejowy trasa przed ul. Marywilską przebiega pod wiaduktem kolejowym, a przy Marywilskiej łączy się ze ścieżką wzdłuż Kanału Żerańskiego. Dalej jedziemy nad kanałem do granic miasta w Kobiałce. Można w pobliżu ul. Białołęckiej przenieść ruch rowerowy na wygodniejszą ul. Ostródzką.