Trasa północno-zachodnim brzegiem Kanału Żerańskiego składa się z pięciu odcinków, wyraźnie odróżniających się sposobem prowadzenia, uwarunkowaniami realizacji i zakresem niezbędnych inwestycji. Pierwszy odcinek, na zachód od ul. Modlińskiej, zyska znaczenie w przypadku realizacji trasy rowerowej nad Wisłą [zobacz >>>]. Drugi, do ul. Płochocińskiej, już obecnie jest wykorzystywany rekreacyjnie, choć niektóre odcinki są w zasadzie nieprzejezdne. Dalej wzdłuż ul. Płochocińskiej występuje ruch zarówno komunikacyjny jak i rekreacyjny [zobacz >>>]. Odcinek zachodnim brzegiem kanału od Brzezin do Kobiałki przejmie funkcje Szlaku Kanału Królewskiego w przypadku przewidzianej w SUiKZP realizacji ul. Białołęckiej w standardzie klasy ,,Z'' na brzegu wschodnim, co negatywnie wpłynie na walory rekreacyjne obecnego przebiegu szlaku. Na ostatnim odcinku, do granic miasta, nie przewidujemy większych zmian względem stanu istniejącego.

Uwaga: trasę po południowo-wschodniej stronie Kanału opisano odrębnie [zobacz >>>] [zobacz >>>].

Odcinek Wisła -- Modlińska

Początek trasy przy ujściu Kanału Żerańskiego do Wisły. Na odcinku wał przeciwpowodziowy -- Modlińska przebieg na zasadach ogólnych jezdnią ul. Zarzecze.

Jezdnia w złym stanie, ale brak warunków do budowy wydzielonej drogi rowerowej. Do sprawdzenia: projekt budowy ulicy firmy MAVI.

Przy nasypie ul. Modlińskiej skręt na południe -- początkowy odcinek na zasadach ogólnych drogą dojazdową do Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego, dalej wydzieloną drogą rowerową.

Istotną przeszkodę do pokonania stanowi nasyp nieczynnego zjazdu do dawnej stoczni. Zjazd ten ma zostać ostatecznie zlikwidowany w ramach modernizacji ul. Modlińskiej, możliwe jest zatem przekopanie nasypu i zachowanie ciągłości drogi rowerowej oraz chodnika.

Pod ulicą Modlińską obecnie znajduje się przejście piesze o szerokości 2,5 m. Możliwe jest przesunięcie barierek o ok. 1 m, tak by uzyskać normatywny ciąg pieszo-rowerowy z zachowaniem skrajni. Do sprawdzenia -- czy przyczółki mostu nie będą przesuwane w ramach modernizacji Modlińskiej.

Odcinek Modlińska -- Krzyżówki

Na wschód od ulicy Modlińskiej utwardzenie i zabezpieczenie przed wjazdem samochodów już obecnie popularnego ciągu spacerowo-rowerowego.

Konieczny łącznik do ślepego zakończenia ul. Kowalczyka, by zapewnić dogodne powiązanie z drogą rowerową wzdłuż ul. Modlińskiej.

Za ul. Kowalczyka zjazd na nadbrzeże Kanału.

Potencjalne wąskie gardło występuje w rejonie południowo-wschodniego narożnika ogrodzenia nowego ,,Osiedla Nadwiślańskiego'' przy ul. Krzyżówki, nawet w najwęższym miejscu pozostaje jednak pod dostatkiem miejsca na wspólny ciąg pieszo-rowerowy (ok. 3,5 m).

Dalej trasa może prowadzić nadbrzeżem dołączając do ul. Płochocińskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Krzyżówki.

Odcinek Krzyżówki -- Cieślewskich

Na odcinku Krzyżówki -- Cieślewskich przebieg trasy wzdłuż ul. Płochocińskiej [zobacz >>>].

Bezkolizyjny przejazd pod mostem na przedłużeniu ul. Cieślewskich.

Odcinek Cieślewskich -- Kobiałka

Na odcinku Cieślewskich -- Kobiałka w śladzie dawnej drogi holowniczej można zastosować nawierzchnię tłuczniowo - klińcową lub gruntową odpowiednio zagęszczoną dla uzyskania niezbędnej równości.

Na większości odcinka obecnie ścieżka bardzo zarośnięta i zniszczona, trudna do przebycia nawet na piechotę.

Oprócz ulepszenia nawierzchni konieczne byłoby miejscami karczowanie krzewów i naprawa osuwisk, wskazane również ze względu na utrzymanie kanału.

Przy Pompowni Białołęka rekomendowany przejazd od strony Kanału Żerańskiego -- objazd wymagałby budowy nowej kładki nad Kanałem Bródnowskim.

Odcinek Kobiałka -- granica miasta

Na odcinku Kobiałka -- granica miasta istniejący szlak rowerowy.

Przy ul. Długorzecznej wskazane wprowadzenie wygrodzeń uniemożliwiających wjazd samochodem, ze względu na niszczenie nawierzchni drogi.

Wygrodzenia takie chronią szlak na obszarze gminy Nieporęt.