Rozwiązanie docelowe

W ramach rozbudowy ulicy powinny zostać wykonane dwukierunkowe drogi dla rowerów po obu stronach jezdni na odcinku Trasa Toruńska -- Bohaterów i dwukierunkowa droga dla rowerów po stronie zachodniej na odcinku Bohaterów -- Mehoffera. Ze względu na niewielkie natężenie ruchu pieszego, możliwe jest prowadzenie ruchu rowerowego wspólnym ciągiem pieszo-rowerowym. Droga po stronie zachodniej służyłaby ruchowi ,,tranzytowemu'', po stronie wschodniej -- obsłudze lokalnych źródeł i celów podróży.

Wskazane wykonanie bezkolizyjnego przejazdu pod ul. Marywilską nad Kanałem Żerańskim.

Na północ od ul. Bohaterów ruch lokalny może się odbywać równoległymi ulicami lokalnymi (Wałuszewska [zobacz >>>], Polnych Kwiatów).

Na odcinku Mehoffera -- granica miasta rozwiązanie zależne od zmian w układzie drogowym. W przypadku pozostawienia ulicy Polnych Kwiatów w obecnym kształcie, zalecany ruch rowerów na zasadach ogólnych jezdnią, w przypadku przedłużenia jej do Legionowa -- konieczna budowa wydzielonej drogi dla rowerów po stronie zachodniej.

Rozwiązanie tymczasowe

Tymczasowo możliwe dwa rozwiązania: wyznaczenie na szerokiej jezdni (10 m) pasów dla rowerów lub podniesienie dopuszczalnej prędkości do 60 km/h -- obecne ograniczenia i tak nie są respektowane, a podniesienie limitu pozwoli rowerzystom mniej pewnie czującym się na jezdni na korzystanie z chodnika.

Wskazane także wykonanie azylu o szerokości 3 m na skrzyżowaniu z ul. Proletariatczyków, by ułatwić wjazd na szlak rowerowy nad Kanałem.