Do: Pani Jolanta Koczorowska, Burmistrz Dzielnicy Praga Północ.

1. Dla zaprojektowanej na odcinku Markowska - Grodzieńska ścieżki rowerowej brak realnej możliwości przedłużenia do powiązania z innymi ścieżkami rowerowymi. Ze względu na zwiększone ryzyko wypadku przy wjeździe na ścieżkę i włączaniu się do ruchu, taki zaprojektowany odcinek ścieżki raczej pogorszy niż poprawi bezpieczeństwo rowerzystów. Widzimy następujące możliwości rozwiązania problemu:

- w przypadku pełnej realizacji postulatów uspokojenia ruchu przedstawionych w punkcie 2 stanowiska, dopuszczalnym rozwiązaniem byłoby zrezygnowanie ze ścieżki rowerowej;

- w przypadku pozostawienia w projekcie wydzielonej ścieżki rowerowej, proponujemy jej oznakowanie jako jednokierunkowej (w kierunku południowym) i przedłużenie do miejsca, w którym ul. Białostocka poszerza się do dwóch pasów (z włączeniem ruchu rowerowego w jezdnię analogicznym do wykonanego na skrzyżowaniu Puławska / Dolna);

- można przedłużyć ścieżkę w kierunku północnym do Radzymińskiej - wymagałoby to jednak przekształcenia ulicy Białostockiej na odcinku Grodzieńska - Radzymińska w jednokierunkową dla pojazdów silnikowych;

- można także rozważyć zastąpienie wydzielonej ścieżki pasami rowerowymi na jezdni - w tym wypadku również jednak konieczne byłoby przekształcenie odcinka jezdni w jednokierunkową i reorganizacja parkowania.

2. Niezależne od przyjętego wariantu prowadzenia ruchu rowerowego, za wskazane uważamy:

- zastosowanie wyniesionych przejść dla pieszych;

- zwężenie jezdni do 6 m lub wprowadzenie osłoniętych wysepkami odcinków pasów parkingowych w sposób esujący tor jazdy;

- zmniejszenie promieni łuków na połączeniu jezdni na skrzyżowaniu z ulicą Markowską do 6 m.

- zastąpienie parkowania prostopadłego równoległym - dzięki wykorzystaniu przestrzeni odzyskanej z szerokości jezdni możliwe jest utrzymanie tej samej liczby miejsc parkingowych;

- poszerzenie chodnika na odcinku Grodzieńska - Radzymińska do co najmniej 2,5 m.

3. Zwracamy również uwagę, że z szumnym terminem "rewitalizacja" nie licuje nawierzchnia chodników z fazowanej betonowej kostki. Jest to zarówno problem estetyki - powstająca przestrzeń jest nieatrakcyjna dla pieszych - jak również mankamentów technicznych. Fazowany bruk znacznie łatwiej ulega odkształceniom, utrudnia poruszanie się osób niepełnosprawnych, prowadzenie wózków dla dzieci, wózków na zakupy. Dlatego postulujemy wykonanie nawierzchni chodników z dobrej jakości niefazowanych płyt chodnikowych o znormalizowanych wymiarach 0,50x0,50 m.