ZM do Urzędu Gminy Warszawa Bielany

W związku z planami rozwoju sieci infrastruktury rowerowej Gminy, jako następną ścieżkę rowerową do zaprojektowania proponujemy trasę Conrada - Sokratesa - Przy Agorze - Marymoncka - Pułkowa (do ul. Papirusów) z łącznikami do istniejących ścieżek wzdłuż ul. Wólczyńskiej, Kasprowicza i Wisłostrady. Prosimy o uwzględnienie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujących uwag:

- Wzdłuż ul. Conrada i Sokratesa ścieżki powinny zostać poprowadzone po obu stronach jezdni z wykorzystaniem istniejących asfaltowych chodników.

- Na odcinkach gdzie konieczna będzie budowa nowej ścieżki, zalecaną nawierzchnią jest nawierzchnia bitumiczna. Wykluczone, za wyjątkiem przejazdów, jest stosowanie nawierzchni z kostki betonowej fazowanej.

- Przejazdy przez ulice lokalne (Dąbrowskiej, Brązownicza, Nerudy, Kwitnąca, Bogusławskiego, Wrzeciono, Heroldów, Przytyk) powinny być poprowadzone na szerokich progach spowalniających ruch samochodowy lub w formie tzw. wyjazdu.

- Na przejazdach przez ulice zbiorcze i główne należy zastosować warstwę czerwonej nawierzchni (bitumicznej lub z kostki betonowej).

- Minimalna szerokość ścieżki to 2,00 m dla ścieżki zlokalizowanej tylko po jednej stronie jezdni i 1,60 m dla ścieżek obustronnych.

- Promienie łuków nie powinny być mniejsze niż 20 m, w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne są promienie nie mniejsze niż 8 m.

- Profile poprzeczne powinny zapobiegać tworzeniu się kałuż i ułatwiać pokonywanie łuków.

- Ścieżki należy zabezpieczyć przed wjazdem i parkowaniem samochodów.