Uciążliwość sąsiedztwa lotniska na Bemowie dla Bielan trwa od lat. Udręczeni mieszkańcy zorganizowali się w Społeczny Komitet, który wiele zrobił dla ograniczenia lotów nad bielańskimi osiedlami. Poniżej przedstawimy informację komitetu podsumowującą jego działania i ustalenia.

KOMITET SPOŁECZNY ds. LIKWIDACJI ZAGROŻENIA LOTNICZEGO NAD GMINĄ WARSZAWA BIELANY
ul. Kochanowskiego 53, Warszawa

INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH AKTUALNIE PRZEPISACH RUCHU LOTNICZEGO NA LOTNISKU WARSZAWA-BABICE

Od dnia 15 sierpnia 2001 r. w ruchu lotniczym na lotnisku Warszawa-Babice obowiązują przepisy zawarte w "Instrukcji użytkowania lotniska nadzorowanego Warszawa-Babice" wydanej przez zarządzającego lotniskiem: Lotniczy Zakład Budżetowy MSWiA "Lotnisko Warszawa-Babice".

Zgodnie z tą instrukcją:

 1. Doloty do lotniska i odloty z lotniska samolotów i śmigłowców odbywają sią z reguły kręgiem nadlotniskowym północnym na wysokości 300 m oraz - przy uzgodnieniu z organami służby ruchu lotniczego - kręgiem nadlotniskowym południowym na wysokości 200 m. Wysokości lotów po kręgach ograniczone są przez przebiegający nad Bielanami i Bemowem korytarz powietrzny podejścia do lądowania na lotnisko Okęcie.
 2. Loty samolotów i śmigłowców sanitarnych, ratowniczych i służb porządku publicznego (policji) związane bezpośrednio z ratowaniem życia ludzkiego i klęskami żywiołowymi wykonywane są z odstępstwami od obowiązujących przepisów.
 3. Loty szybowcowe realizowane są po wschodniej stronie rzeki Wisła w rejonie: EG Żerań - Jabłonna - Nieporęt - Duchnów - Most Łazienkowski - EG Żerań. Odholowywanie szybowców samolotami do tego rejonu odbywa się:

  - przy kierunku startu azymutem 102° po trasie "S-1" tj. na wschód (Babice - skrzyżowanie ul. Powązkowskiej z Aleją AK - most Grota-Roweckiego - EG Żerań);

  - przy kierunku startu azymutem 282° po trasie "S-2" tj. na zachód (Babice - skrzyżowanie ulic Mehoffera i Nowodworskiej na osiedlu Tarchomin)*

  Po odholowaniu szybowców samoloty powracają, na lotnisko kręgiem nadlotniskowym północnym.

 4. Starty do lotów szybowcowych przy użyciu wyciągarki odbywają się na kierunkach 102° i 282° (w zależności od kierunku wiatru) z wykorzystaniem kręgu nadlotniskowego szybowcowego.
 5. Skoki spadochronowe ze statków powietrznych mogą wykonywać tylko skoczkowie posiadający co najmniej III klasą wyszkolenia spadochronowego - w uzgodnieniu z odpowiednimi organami służby ruchu lotniczego.
 6. Loty balonów, sterowców, motolotni, lotni, paralotni, paralotni z napędem oraz modeli zdalnie sterowanych i swobodnie latających mogą być wykonywane po uzyskaniu specjalnej zgody odpowiednich organów służby ruchu lotniczego.
 7. Ruch lotniczy na lotnisku Babice może odbywać się w godzinach 06.00 - 22.00, a loty nocne do godz. 22.00 - poza przelotami lotnictwa ratowniczego, sanitarnego i służb porządku publicznego.

Powyższe przepisy wraz z odpowiednimi danymi lotniska zostały zamieszczone w międzynarodowym informatorze dla pilotów i od połowy listopada 2001 r. obowiązują pilotów wszystkich statków powietrznych korzystających z lotniska Babice.

KOMENTARZ

Aktualnie obowiązujący krąg nadlotniskowy północny przebiega po trasie najbardziej optymalnej pod względem minimum hałasu od silników lotniczych, a więc nad najmniej licznie zamieszkałymi rejonami Bielan i Żoliborza. Jednocześnie jest on wytyczony - wzorem lotnisk położonych w wielu miastach zagranicznych - częściowo nad arteriami komunikacyjnymi ( Trasa AK, Wisłostrada, rz. Wisła) umożliwiającymi najbardziej bezpieczne dla otoczenia awaryjne lądowanie statku powietrznego. Ponadto wydłużenie trasy tego kręgu w porównaniu do obowiązującego poprzednio zmniejszyło częstotliwość lotów szkolno-treningowych Aeroklubu Warszawskiego, a w tym szczególnie uciążliwych holowań szybowców. Tym samym zmniejszył się stopień natężenia hałaśliwości.

Pomimo upływu przeszło 1/2 roku od czasu wprowadzenia w życie nowej instrukcji użytkowania lotniska Babice zdarzają się przypadki naruszania przez pilotów obowiązujących przepisów i wykonywanie startów i lądowań po dowolnych trasach nad Bielanami (poza kręgiem nadlotniskowym). Komitet Społeczny prowadzi wyrywkowe obserwacje tych naruszeń i informuje o nich władze lotnicze oraz zarządzającego lotniskiem.

Zdaniem specjalistów lotnisko Okęcie już zatyka się rosnącym ruchem pasażerskim, a budowa drugiego lotniska dla Warszawy to kwestia dalszej przyszłości. Poza lotniskiem w Babicach Warszawa nie ma innego lądowiska mogącego zapewnić obsługę małych statków powietrznych (komercyjnych), których ruch będzie wzrastał, jak też - lotniczą osłoną ratowniczo-sanitarną i porządkową aglomeracji warszawskiej. Z tych względów lotnisko Babice musi na razie funkcjonować jako:

 • port dla małych statków powietrznych;
 • miejsce bazowania lotnictwa sanitarnego, ratowniczego i policyjnego;
 • rejon ewakuacji ludności w razie wystąpienia klęsk żywiołowych,

Metropolie wielu państw posiadają w swoich granicach, podobnie funkcjonujące lotniska.

Ta funkcja lotniska Babice stwarza konieczność utrzymywania stałej współpracy samorządów gmin Bielany i Bemowo oraz ich mieszkańców z władzami lotniczymi i zarządzającym lotniskiem w zakresie:

 • maksymalnego ograniczania hałaśliwości silników lotniczych;
 • przestrzegania przez pilotów obowiązujących przepisów na lotnisku;
 • innych działań zmniejszających uciążliwość lotniska.

Aktualne położenie kręgów nadlotniskowych oraz kierunki startów na lotnisku Babice zilustrowane są na załączonej mapce.

Z-ca Przewodniczącego Komitetu
Zdzisław Bińczyk

* Kierunki startów uzależnione są od kierunków wiatrów: 102° - przywiatrach z sektora wschodniego i południowego; 282° - przy wiatrach zsektora zachodniego i północnego.

Tekst pochodzi ze strony gminy Bielany.

Zobacz też: tekst z miesięcznika "Nasze Bielany" [zobacz >>>]