Oznakowanie nie jest najlepsze, ale da się dojechać z placu w pobliże Wisłostrady. Tam pojawia się problem. Przez Wisłostradę nie prowadzi żaden przejazd, tunel ani rowerowa kładka. Z pomocą przychodzi strona PTTK, na której możemy zobaczyć, że powinniśmy skorzystać z kładki przy ul. Zaruskiego.